Kuva: Frank Hellgren

Tuotesuunnittelun opettajana Mikkelin kotiteollisuuskoulussa (1984-1987), lehtorina Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksessa (1987 – 1996) ja tekstiilialan lehtorina Lapin yliopistossa, taiteiden tiedekunnassa vuosina 1996- 2001 ja JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuosina 2001-2003, toimien kulttuuriaineiden opettajana ja opinnäytetöiden ohjaajana.


Skandinavian Design ja pohjoisen kansankulttuurit ovat näkyvästi vaikuttaneet hänen suunnitteluunsa. Pohjolan rikas ilmaisullinen tekstiiliperintö lukuisine tekniikkoineen ja materiaalikokeiluineen on inspiroinut hänen tekstiilisuunnitteluaan. Perittyjen kädentaitojen voima ohjasi häntä etsimään ja kokeilemaan väreillä, materiaaleilla ja muodoilla. Monen vuoden kokemuksen ja koulutuksen kautta hänelle kehittyi vahva väriaisti ja ymmärrys kankaan tunnusta. Helbe avasi ateljeensa syyskuussa 2006. Slow City-liikkeen ajatukset inspiroivat ideaaliesimerkkinä työskentelemään pehmeämpien arvojen puolesta.
Pienissä sarjoissa valmistetut seremonia vaatteet ja kirkkotekstiilit ovat näiden ajatusten hedelmiä. Henkilökohtaisessa ilmaisussa älylliset haasteet tarjoavat yhteensulautumisen sydämen ja kädentaitojen sekä aivojen ja minuuden välillä. Vuosisatoja vanha taitotraditio on inspiraation perusta, jolle samanaikaisesti nousevat ajatuksen uudet muodot sekoittuvat mielikuviin, impulsseihin ja ulkoisiin vaikutteisiin monikulttuurisesta maailmasta. Kun me kohtaamme jotain autenttista jää muistiimme jälki jokaisesta alkuperäisestä esineestä ja muisto elää edelleen meidän visuaalisessa mielessämme.


Kestävää kulutusta ja luksustuotteita


Suunnittelijana ja taitajana hän ruokkii kestäviä arvoja. Pitkäikäisyys on eräs kestävistä arvoista ja johtava arvo kaikissa hän töissään. Sisällön ja kestävän kulutuksen näkökulma tulevat kasvamaan yhä merkityksellisemmäksi tulevaisuudessa. Suunnittelijoiden ja käsityöläisten on kohdattava tuotannosta nousevat ongelmat ja valmistettava ympäristömyötäisiä tuotteita. Suunnittelijoiden on löydettävä kestävät materiaalin kulutuksen ratkaisut. Ateljee Vernumin tuotanto alkoi Helben ideoista ja visioista valmistaa laadukkaita seremoniavaatteita ja tekstiilejä. Paratiisipuvut ovat ateljeen ensimmäinen kokoelma, jossa vahvat kulttuuriset, sosiaaliset ja inhimilliset arvot korostuvat suunnittelussa. Linteum-kokoelman osittain käsintehdyt Paratiisipuvut ovat korkea laatuisia ja koko tuotanto valmistetaan ateljeessa Saaristomerellä.


Jotta voimme kuluttaa vähemmän, tulee meidän valmistaa tuotteita, jotka ovat pitkäikäisiä – sekä fyysisessä, emotionaalisessa että psyykkisessä mielessä. Suunnittelulla ja tuotteiden valmistuksella täytyy olla olemassaolon merkitys. Tuotteet saavat oikeutuksensa inhimillisten, symbolisten ja toiminnallisten merkityksiensä kautta.


Pohjolan luonto ja neljä vuodenaikaa ja Skandinaavinen elämäntyyli ovat vaikuttaneet Helben näkemyksiin, kokemuksiin ja luoviin prosesseihin. Pääsyä historiallisten ja kulttuuristen lähteiden äärelle ei voi ylikorostaa suunnitteluprosessissa. Hänen mielestään suunnittelijan on tunnettava  ja ymmärrettävä menneisyyttä, jotta hän voi rakentaa tulevaisuutta. Ateljee Vernumissa on useat erikoiskangaspuut, jotka antavat laajat mahdollisuudet monipuoliselle suunnittelulle ja valmistukselle. Täällä voidaan käsin kutoa näytekankaita teolliseen valmistukseen ja esimerkiksi luoda uniikkeja kirkkotekstiilejä ja papiston vaatteita sakraaleihin interiööreihin. Sakraalitekstiilit sekä mittojen mukaan valmistetut papiston puvut valmistetaan tilaustyönä.    


Pitkäikäiset tuotteemme on valmistettu kestävän kulutuksen yhteiskunnalle. Inhimilliset arvot kuten, miellyttävyys, arvokas materiaalin käyttö, harmonia sekä tekstiilien että vaatteiden käytännöllisyys yhdistyvät elämäntyyliin ja tyylilliseen luksukseen. Jokainen Helbe Pajarin suunnittelema aito, kestävän kulutuksen tuote tarjoaa vaihtoehdon muodin piirin ulkopuolelta. Hän toivoo voivansa palvella ja tarjota asiakkailleen uuden filosofisen konseptin, jossa yhdistyvät vahva yhteisöllinen yhteenkuuluvuus, kulttuuriset merkitykset ja kristilliset arvot.


                                      

Me olemme henkisiä olentoja, jotka kuljemme läpi tilapäisen
ihmisenä olemisen kokemuksen (anonyymi)

 
 

Helbe Pajarilla on syvät juuret suomalaisessa tekstiilitraditiossa. Hän opiskeli kuusi vuotta tekstiilisuunnittelua nykyisessä Hämeen ammattikorkeakoulussa (aikaisemmassa Fredrika Wetterhoffin opettajaopistossa), ja toiset kuusi vuotta Jyväskylän yliopistossa opiskellen kulttuuriantropologiaa, taidekasvatusta, taidehistoriaa ja Cultural Management- opintokokonaisuutta. Helbe työskenteli tekstiilisuunnittelijana teollisuuudessa vuosina 1981 – 1984, ja opettajana yli 20 vuotta.

Tekstiilitaidetta

Kuva: Anneli Hemmilä-Nurmi