Helbe Pajari har djupa rötter i den finska textiltraditionen. Hon har studerat 6 år textildesign i det nuvarande Tavastlands yrkeshögskola (tidigare Fredrika Wetterhoffs lärarinstitut), och 6-års period i Jyväskylä universitet studerade hon kulturantropologi som huvudämne, konstpedagogik, konsthistoria och Cultural Management-studiehelhet som biämnen. Helbe jobbade som designer i Finsk textilindustri under åren 1981-1984. Hon har varit lärare i design och kulturämnen i hand- och.

 
Skandinaviens design och Nordens kulturarv har synligt påverkat i hennes design. Nordens rika och expressiva formspråk i textiltraditionen med sitt mångfall i tekniker och material har inspirerat hennes textilkonst. Den ärvda textilkunskapens kraft guidade henne att experimentera med färger, material och former. Efter många års utbildning och erfarenhet utvecklades ett försynt färgsinne, estetisk öga och förståelse om tygets egenskaper. Helbe öppnade sin textilateljé i september 1996. Sen dess har hon ägnat sig till designutveckling och egen produktion. Den hållbara utvecklingen, och Slow City -

rörelsen har som ideal exempel inspirerat att hitta den rätta takten i arbetet och utveckla egen produktion enligt efter de mjuka värden. Vi strävar efter att hitta balansen mellan den moderna och den traditionella livsstilen. Vår småskaliga produktion i sin helhet är frukter av dessa värden. I det personliga uttrycket ger intellektuella utmaningar och en möjlighet att i processen smälts i samman med hjärtats, hantverkskunskap, hjärnans och med själens tankar. Den flera hundra år gamla Nordiska kunskapstraditionen är en god inspirationskälla, där i samma tankegång växer nya former som blandas till en ny fantasibild, och samtidigt matas nya impulser i från den utomstående mångkulturella omvärlden, och allt blandas igen och framkallar fräscha nya ideér. När vi möter något autentiskt, efterlämnas det spår i vår hjärna av varje föremål, och minnet av dem fortsätter att leva vidare i vårt visuella minne.Hållbar utveckling och lyxprodukterSom designer och formgivare aktar hon hållbara värden. Produktens långa liv är ett av hållbara värden, och ledande värde i alla hennes produkter. Produktens innehåll och den hållbara konsumtionens synvinkel kommer att bli allt mera betydelsefulla i framtiden. Designare och konsthantverkare måste bemöta de problem som uppstår från produktionen och hitta vägar till miljövänlig produktion och produkter. Designare hitta lösningar till hållbar materialkonsumtion. Ateljé Vernums produktion började från Helbes idéer och visioner att tillverka kvalitativa ceremoniella kläder och textilier. Paradisdräkter var ateljés första kollektion, Linteum. I kollektionen ligger utgångspunkten för design i starka kulturella, sociala och humana värden. Delvis handgjorda Paradisdräkter i Linteum-kollektionen är högkvalitativa. Hela produktionen tillverkas i ateljén vid Skärgårdshavet.


För att vi skall konsumera mindre, måste produkternas tillverkning betyda; att produkterna lever länge, både i fysiologiskt, emotionell och psykologiskt mening. Design och produktionen måste ha betydelse för sin tillvaro. Produkterna får sin rätt till tillvaron bl. a. genom humanitär, symbolisk eller funktionell betydelse.


Nordens natur, de fyra årstiderna och Skandinaviens livsstil har påverkat till Helbes synsätt, erfarenhet och i de kreativa processer. Tillgång till historiska och kulturella källor kan inte överdrivas i designprocessen. Man bör ha kännedom och förståelse för det förgångna, för att kunna bygga på framtiden. I ateljé Vernum har man flera specialvävstolar, som ger breda möjligheter till planering och produktion. Man kan handväva provtyger till industrin och t.ex. skapa unika kyrkotextilier och liturgiska dräkter till sakrala interiörer. Sakrala textilier samt enligt mått tillverkade prästkläder görs vid beställning.


Alla Vernums produkter med lång livscyckel, och är tillverkade till den hållbara produktionens samhälle. De humana värden som produktens behagande, värdigt materialbruk, harmoni och praktiskhet både med textilierna och plaggen förenas till livsstil och lyx, Varje äkta, hållbarutvecklingsprodukt i Helbes kollektioner erbjuder en alternativ utanför modets kretsar. Hon önskar kunna erbjuda sina kunder ett nytt filosofiskt koncept, där det förenas med gemensam samhörighet, kulturella betydelser och kristna värden.                                      

Vi är andliga varelser som får tillfällig mänsklig erfarenhet (anonym)

 

Textilkonst

Kuva: Frank Hellgren

konstverkskolan i S:t Mickel, och tillsammans nästan sexton år lektor både vid Rovaniemis konst- och hantverksinstitut, och lektor vid Lapplands Universitet på konstfack.

Kuva: Vesa-Matti Väärä