Bysantinska förebilder


Den bysantinska hov- och härskardräkt blev förebilder för den tidigmedeltida sakraldräkt och vissa andra kyrkliga textilier. Hovdräkten och modet utvecklades vid behov till hovets ceremonier. Utvecklingen fick inflytande av senantikens, sasanidisk mode från Persien och från många andra dåvarande världskulturer. Kanke det mest uppmärksamma drag i den bysantinska dräktens utseende är färgen. I Bysans älskade man färg, som var synlig såsom i profana kläder och smycken som i kyrklig utsmyckning av dräkter, textilier och t.ex. mosaikdekoren i kyrksalen. Dräkten i Rom-Bysans bestod av olika lager, och modellen var den samma till både män och kvinnor. Allra underst hade man en långärmad tunika. Enklare folk bar tunikan knäkort, men förnämt folk fotsid. Över tunikan klädde man en rikt dekorerad, knäkort, bredärmad tunikadräkt eller en dalmatika Till dräkten tillhörde stola, broderad med färglysande mönster, och en juvelhalskrage. Den rika mönsterflöden och ornamentala inslag på tygen influerades av främmande vävkulturer, från orientens östliga vävtraditioner. De enkla geometriska, vävda mönstermotiv härstammar från klassiska senantikens kulturer, och från kristliga bildscener från den nya kristna världen. Man använde ylle och linne, men det allra viktigaste och det mest eftertraktade materialet var silke, som strömmade in i landet genom östliga handelsvägar. Silke användes till profana hovdräkter men också i de kyrkliga ceremonier. Till tygets mönster vävdes med guld- och silvertrådar, och till de allra festligaste plaggen dekorerades med pärlstickning och ädelstenar. Bysans blev också förebild för den tidigmedeltida Europa, och hov- och härskardräkt under århundraden kom att stå under dess dominerande inflytande.


Karelare i öst blev kristnade under 1100- och 1200-talet. Kloster från Öster hade en stark influens för befolkningen norr om Novgorod. Valamos Kloster vid Ladoga-sjön utvecklades till ett märkligt centrum, vars influens sträckte sig till hela Östliga Finland. Karelare delar sin kärlek till färgerna med bysantinska folket. Färgens betydelse är synlig också i Deisis-kollektionens paradisdräkter. Kollektionen har flera tunika-modeller med långa ärmar. Tunika kan användas som sådan, eller man kan kombinera den med den festliga och färggranna Sarafan- eller Feresi-kjolen. Både sarafanen och feresi-kjolen tillhör hängselkjolar som har sina förebilder i Bysans. Ortodoxa kvinnor använde olika huvudbonader t.ex. en huvudduk, sorokka, som hade geometriskt broderad, färggrann panndel och en broderad bård i nackparti. Vi har designad två olika sorokka-dukar i en broderipaket, som innehåller mönster till duken, instruktioner av broderingsmönster och olika stygn, linntyg och garn till brodering. I Deisis-kollektionen finns tre olika pannband med text på finska eller svenska. Två av banden säljs som broderipaket och den ena är tryckt band. Fråga efter olika färgkombinationer i broderade band.


För ortodoxa betyder döden en avfärd från denna värld till en annan, och födelse till ett nytt liv. Den ortodoxa begravningsceremonin är lång och vacker. Kistan är alltid öppen, släkten och anhöriga ber för den avlidna.

DEISIS


Uppdragsgivarens önskemål; kläder och textilier till Guds ära


Kyrkotextiliernas designprocess börjar med mötet av uppdragsgivaren och i diskussioner om deras önskemål och målsättning. Diskussionen tangerar bl.a. i församlingens förväntningar, attityder, synsättet, värderingar och den religiösa identiteten. Utrymmets kulturella anknytningar spelar en nyckelroll i planeringsprocessen. I processen går man igenom olika skeden av utveckling i en dialog mellan församlingens personal och designaren. Produktens budskap, formspråk skall vara i harmoni med de funktionella egenskaperna. Genom kongruensen försäkrar vi att det nya formspråket i produkterna för vidare kyrkans kulturtraditioner och förmedlar budskapet till följande generationer. Vår tro, yrkeskunnighet, estetiska värderingar, teknologisk know-how ger oss ett brett perspektiv att skapa produkter för sakralt bruk, vars första mål är det religiösa uttrycket.


Deisis-kollektionen erbjuder personliga dräkter till präster och till det heliga kyrkorummets utsmyckning med finsk handstil, estetiskt syn och förståelse för tradition. Vi tillverkar följande produkter: Präst dräkter (biskop, präst och diakon), altartextilier och andra kyrkliga textilier. Dräkterna tillverkas på beställning, enligt personliga mått. Religiösa textilier designas och tillverkas med stor förståelse för de kyrkliga ceremonierna och den kommande välsignelsen av de färdiga textilierna; som en del av kyrkan och till Guds ära. Vi tillverkar textilier för att betjäna och ära Gud. Uttrycka skönhet i kyrkliga fester.


Vi erbjuder mångsidig kyrkotextilproduktion och liturgisk beklädnastillverkning från vävning till sömnadstjänster. Kontakta oss, så kan vi diskutera behovet av kyrkliga textilier och prästklädnader. Ni når oss via email eller per telefon.

Ortodoxa och bysantinska kyrkotextilier och prästdräkter


Vi tillverkar kyrkotextilier och prästdräkter, vilka följer de bysantinska och finsk-ortodoxa klädsederna och traditionerna. Liturgiska textilier och klädsel till sakrala utrymmen som omfattar kyrko- och bönhus till sjukhusens tysta sakrala rum. Formgivningsprocessens och de handgjorda vävnadernas utgångspunkter finns i den bysantinska mönstervärlden; den rika färgpaletten och i högklassiga naturfibrer såsom ull, linne, bomull och silke. Vi har specialiserat oss för den liturgiska konsten. Kyrkotextilier och liturgiska klädedräkts tyger kan vävas på ateljéns olika specialvävstolar. Vi tillverkar kyrkotextilierna och präst dräkter på beställning. I vår småskaliga produktion strävar vi efter att fylla de höga miljöanvisningarna och den hållbara utvecklingens krav. Vi gör vårt bästa att minimera miljöbelastningen och använder miljöanpassade material. Vi producerar textilier som andas, är lätta och bekväma att bära, tvättbara och följer den ortodoxa traditionens normer.


Dopet och myrrasmörjelsen är de två första mysterierna eller sakrament i den ortodoxa kyrkan. Den första är dopet, som innehåller ceremonier före och efter dopet. Det är gudföräldrarnas ära att föra barnet till kyrkan. Under dopceremonien doppar prästen babyn tre gånger helt i det välsignade vattnet i dopfunten. Direkt efter dopet följer konfirmationen, myrrasmörjelsen. Prästen smörjer barnets panna, bröst, rygg, händer, fötter, öron och mun med oförgänglighetens sigill, med den välluktande oljan, för att därmed tillägna henne eller honom Kristi tjänst.. Genom ceremonin får barnet den Heliga Andes alla gåvor till hjälp i livet. Efter konfirmationen får barnet nya kläder, och ofta är det gudföräldrarna som får klä på den vita dopdräkten. Prästen säger: ”Klädd är Guds tjänare, barnets namn, med rättfärdighetens plagg i Faderns och Sonens och den Helige Andens namn, Amen,”  De nya kläderna symboliserar det nya liv barnet påbörjar.


Den ortodoxa dopdräkten är lätt att klä på. Dräkten fästs bak med hjälp av små pärlemoknappar.  Dräkttygerna är genomtänkta och utvalda speciellt for tillfällets ceremoni. Den lilla babys vita dräkt berättar ordlöst om händelserna. Dräkten visar att den nydöpta är fullständigt färdig till församlingens medlemskap. Namngivningen är ofta en egen ceremoni på den åttonde dagen efter födelsen. Enligt den ortodoxa traditionen får barnet bara ett namn, som väjs från de Heligas kalender. Den Helige blir samtidigt den döptas himmelska skyddare och bedjare. Dopkläder som användes i dopet är enligt den ortodoxa tron heliga, och de skall bevaras omsorgsfullt och förstöras med eld.


          ” Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.”
(Gal. 3:26-29)


När änglarna i himmelen i samma ögonblick hör dessa ord sjungas i kyrkan, uttrycker de sin glädje över att en ny själ registreras i Livets Bok. I och med detta tilldelar Gud barnet en skyddsängel, som stannar med henne till slutet av hennes liv på jorden.


 En del dopklänningar är smyckade med smala maskinknypplade spetsar av linne eller bomull, som skickligt imiterar gamla handknypplade spetsmodeller; dessa spetsar tillverkas också i Europa. Vi erbjuder små fina beklädnadsartiklar till dop som dopmössa, -dyna, -duk. Högklassiga material och högkvalitativt handarbete gör dessa dräkter långlivade. Dessa dopklänningar är framtidens arvsdräkter i släkten.


Vi har inte heller glömt vuxna. I vår kollektion finns det också dopklänningar till vuxnas dop.


Vi erbjuder broderitjänst och på beställning broderar vi babys namn och födelsedatum till dräkten.


Ortodoxa paradisdräkter och tillbehör


Under hösten 2009 visade vi kollektion, Deisis, som innehåller ortodoxa paradisdräkter. Dräkterna speglar den bysantinska och karelska traditioner.

Ortodoxa dopdräkter


Kyrkan hälsar det nyfödda barnet välkommen till församlingen med en speciell ceremoni, dopet. Dopfesten är en av familjens viktigaste fester, där släkten och vännerna samlas. Vi erbjuder Orarium -kollektionens dopklänningar med tillbehör, som är tillverkade för att ära släktens oförglömliga kyrkliga fest. Våra klassiska dopdräkter passar både till flick- och pojkbabysar.


Dräkten har alltid varit central i människolivet. Hos ortodoxer har den gamla, vackra seden hållits i liv ända till våra dagar, att reservera en dräkt till den sista resan.