Till det här temat tillhör bl. a. folkliga lyckotecken som också användes för att skydda ifrån det onda. I folktron hade magiska tecken och skyddssymboler en stark betydelse. Med bild-  tecken och magi ville allmogefolket förstärka sin välgång och framtidslycka. Med en rikt utvecklad magi och med rätta säkerhetsåtgärder kunde man trygga t.ex. till bröllopslyckan, barnlyckan och osv. Utförandet av vissa offerritualer garanterade stöd från förfäder, goda makter och från skyddsanden.

Förtjusande kulturprodukter


Vi tillverkar högklassiga textilier, ”levande produkter”, med kulturellt bundet innehåll till museébutiker och handel. Matrona – Design-produkter förenar den gamla traditionen, naturmaterial och kulturhistorien. Textilierna, vars mönster görs för hand, tillverkas i små serier av textilkonstnären Helbe Pajari i hennes Design studio i Korpo, Finland. Med korta serier kan vi garantera produkternas originalitet, höga kvalitet och etiska bakgrund.


Vi experimenterade länge för att få fram den bästa kombinationen av material och teknik. I dag kan vi presentera en innovativ kollektion, med ett fascinerande uttryck bl. a. från förhistoriska tidens berg- och grottmålningar och ristningar från olika delar av världen. Kollektionen innehåller också teman från den fascinerande medeltiden. Från medeltidens bildmaterial och teckningar, som är ett outsinligt rikt ymnighetshorn för designare, har jag valt ut intressanta scener. Från dessa historiska skatter har det varit fascinerande att skapa en textilkollektion med kulturellt innehåll. Med kollektionen försöker jag öppna våra förfäders hemliga och dolda värld, och visa hur rik och mångsidig visuell och symbolisk värld människorna levde i redan i historiens gryning.


Ideér och tankar om kollektionen har skapats stegvis under åren. Under mina resor när jag besökte museér ute i världen lade jag märke till, att det fanns ökande behov av kulturprodukter. Jag fann relativt fåtal reseminnen med kulturbundna värden och innehållsrika upplevelser. Kulturproduktens kärna finns i produktens utseende och i innehållets betydelse. Våra produkter speglar den forna världens historiska och kulturella strukturer. Designprodukternas värde ligger i att de lever länge. Succén ligger i deras tidlöshet och deras sätt att motstå mode. Produkterna säljs som lyxföremål på grund av deras symboliska värde.


Den nya tiden – folklig tema


Till medeltidstemans huvudroll har jag valt Olaus Magnus träsnitt från  år 1555. Olaus Magnus och hans brors Johannes Magnus personhistorier är så fascinerande och träsnitten så unika tidsberättelser av hur människor levde i Norden under medeltiden. Berättelser och verkligheten blandas till en lustfull upplevelse.


MedeltidenTemans bilder finner man i Nordens allra äldsta strukturer; i stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Alla temans motiv har intressant berättelse och tolkningar om deras betydelse. Bilderna, målningarna på berget är kommunikation. De är symboler för abstrakt tänkande. De förhistoriska bilderna var aldrig bara dekorativ eller hade skönhetsvärde på det sätter som vi tänker i dag. Figurerna och symbolerna var laddade med övernaturlig kraft. Symbolerna berättar om föreställningsvärlden och de riktar sig mot osynliga väsen. Bilderna spelar religiösa, ekonomiska och sociala förhållanden i sin samtid. Bilderna berättar om människornas resor till andevärlden, och om dras förhållande till andeväsen och rådare eller beskyddare


Forntiden


Design: Helbe Pajari

MATRONA