Planning Tools för designprocesser


Vernum hjälper dig till framgång i dina designprocesser och produktutvecklingar. I Vernum har vi jobbat flera år med produktutveckling, Design Management och produktionsinnehåll. Vi erbjuder praktisk information och synvinklar for planeringsarbeten. Design Thinking är en av arbetsmetoderna, med vars hjälp vi försöker förstå och lösa problem, samt producera nya innovationer. I planeringsprocesserna använder vi på bred basis både designerns och kulturforskningens metoder. Planeringsprocessens utgångspunkt är slutanvändaren. Planeringen är processaktig. Vi arbetar målsättningsinriktat genom olika planeringsskeden; till det slutliga målet; till produkten eller tjänster. Med hjälp av Planning Tools öppnar vi hela processen och ger en bred mängd med olika redskap för planeringen. Vi kan hjälpa med produktens formgivning, produktens och företagets visuella uttryck och identitet. Kanske behöver du hjälp med idé-, produkternas presentations- och prototypskedet, eller söker du nya redskap för marknadsföring och försäljning. Söker du lösningar för branding av en del av produkternas och/eller produktfamiljernas helhet.


Vi arbetar enligt beställning, konfidentiellt.

Ta kontakt om våra tjänster väcker intresse, så planerar vi en for bättre utveckling.


Hälsningar

Helbe Pajari

helbe.pajari@vernum.fi.

PLANNING TOOL´S