KrEATIVT KONSTINDUSTRI
- LEVANDE PRODUKTER


Vernum är ett konstindustrielt designföretag, med stark kulturell bakgrund. Vi har specialicerat oss på kulturprodukter i små serier. Kunskap i processerna, och förståelse för det materiella i livet. Vår strategi grundar sig på ansvar för ekologisk och etisk produktion. Vi skapar innehållsrika och betydelsefulla föremål med bruksvärde, som tilltalar och kommunicerar med människorna. Genom våra produkter har människan tillgång till föremålets narrativa värld. Produkterna skapar och lockar fram individuella minnen.  Föremålen ger upplevelser och långvarig glädje.


Designer Helbe Pajari

Verksamhet och hållbar komsumtion

Vernum i media

Photo: Vesa-Matti Väärä