Värden


Vernum vänder sig till företag, samfund och privatpersoner med betoning på kundnära betjäning, yrkeskunnande och med speciella färdigheter i textilbranschen. Nyckelord till våra produkter är kundorienterad, miljövänlig, kristen värdegrund, beaktande av etiska värden, tradition samt design.


Våra produkter är starkt bundna till det nordiska och skandinaviska kulturen och traditionen. Hela Norden har ett personligt formspråk, och en särskild stil, som har småningom formats under tusentals år. I Nordisk design är alltid naturen och traditionsarvet närvarande. Naturen, folktraditionen samsas sida vid sida med det moderna och nutidens innovationer. Internationellt sett är skandinavisk design känd för sina rena linjer i kombination med starkt hantverkskunnande. Värderingar från svunna tider syns tydligt liksom också den enkla livsstilen vi har här i Norden. Man säjer att skandinavisk design sträcker sig genom tid och rum. Idag har Skandinavien och Norden sin givna plats i världen och också vi beaktar det globala ekologiska tänkandet och internationella kulturella strömningar.


Utgångspunken till design har under alla tider varit i humant och socialt liv, och i den omgivning som ryms med inom människornas måttstock. De viktiga riterna för att märka ut olika skeden under en människas livscykel har traditionellt sett firats tillsammans med släkten och i den sociala gruppen. Olika ritualer kräver olika sorts förberedelser. Som de centrala riterna under människornas liv räknas födelsen, konfirmation, äktenskapet och döden. Till dessa, livets glädje- och sorgfester stannar vi människor upp också i våra dagar.


Verksamhet och hållbar konsumtion


Vernum är ett företag, som har 25 års erfarenhet vid textil- och beklädnadsbranschen. Vi lägger ett stort vikt i produktutveckling och i forskning. Våra produkter är tillverkade av högklassiga och miljövänliga textilmaterial. Miljötänkandet tillhör till alla produktgruppernas livscykel. Inom företaget lägger vi en särskild eftertanke vid länderna som exporterar tygerna, textila framställningsprocesser, logistik, och hur tillverkningsprocesser inom det egna företaget och produkternas slutanvändning inverkar på och belastar miljön. Vi försöker säkerställa våra produkters miljövänlighet för hela kedjan från anskaffning av råvaran till dess slutliga förstörning. Vi minimerar användning av material som baserar sig på icke förnybara resurser som olja, stenkol och andra mineraler i tillverkning av syntetiska textilmaterial, på grund av deras miljöskadande egenskapernas skull. Vi strävar efter att anskaffa våra råvaror och material från närområden i Europa, så att transport- avstånd blir så korta som möjligt.


I tillverkningsprocesser och med underleverantörer strävar vi efter socialt ansvar och rättvisa. Vi tillverkar alla våra produkter i Finland. Med beslutet säkerställer vi den höga kvaliteten i produkterna och samtidigt bevarar vi yrkeskunnandes traditioner och kunskap till nästa generationer. I produktdesigns och produkttillverkningens grundtanke är att producera levande produkter, som har ett speciellt mervärde för användaren. Produktplaneringen är alltid kreativt process, där designarens intuitiva tankar och experimentell arbete skapar upptäckter som formas till nya slutresultat. I designprocesser resonerar vi bl.a. produkternas estetiska, funktionella, mentala, sociala och kulturella betydelser. Ideé-stadiet varierar enligt kundbehov. I stora beställningsprojekt har uppdragsgivarens önskemål en avgörande roll i olika projekt skeden. Planeringsprocessen går man genom idéns omvandling till formgivning och till den slutliga produkten. Under processen går man genom materialfrågor, färger, tillverkningstekniker, prototyper och tester, kalkyler mm.


Vad man än producerar så påverkar man alltid omgivningen. Vi som är placerade mitt i en spröd och fragil skärgårdsnatur, har fått tänka på produktionens påverkning. I produktion har vi kunnat lösa problemet med våra avfallsmängder genom noggrann tekniskplanering redan i produkternas planeringsskede. Vi vill bevara den här unika skärgårdsmiljön och i vår del underhålla och förbättra områdets ekologi.

    

Vi bjuder våra kunder vårt bästa kunnande


till produktsidan