Arvot


Palvelemme yrityksiä, yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä vahvalla ammattitaidolla ja erityisosaamisella. Tuotteidemme avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys, ympäristöystävällisyys, kristillinen arvoperusta, eettiset arvot, traditio ja design.


Tuotteemme sitoutuvat vahvasti skandinaavisen kulttuuriin ja traditioon. Skandinaviaan on vähitellen, tuhansien vuosien myötä muodostunut persoonallinen muotokieli ja tyyli. Skandinaavisessa suunnittelussa ovat läsnä luonto, muinainen perinne, kansanperinne, moderni sekä nykypäivän innovaatiot. Skandinaavinen design tunnetaan puhtaista linjoistaan yhdistettynä vahvaan käsillä tekemisen taitoon. Vanhan maailman arvot ovat kiistattomasti näkyvillä kädenjäljessä, kuten myös Pohjolan yksinkertainen elämäntyyli. Sanotaan, että skandinaavinen design lävistää ajan ja tilan. Tänään Skandinavia on kiinteä osa muuta maailmaa; kannamme huolta globaalista ekologiasta ja maailman kulttuurisista systeemeistä.


Humaani, sosiaalinen elämä ja ihmisen mittakaavassa oleva ympäristö ovat aina olleet suunnittelun perustana. Ihmiselämän tärkeitä elämänkausiriittejä on juhlistettu suvun ja yhteisön voimin. Näihin rituaaleihin valmistauduttiin juhlien vaatimin järjestelyin. Keskeisiä elämänkausiriittejä olivat syntymä, konfirmaatio, avioliitto ja kuolema. Näihin, elämän ilon ja surun juhlahetkiin pysähdymme nykyäänkin.


Toiminta ja kestävä kulutus


Vernum on yritys, jolla on 25-vuoden kokemus tekstiili- ja vaatetusalalta. Panostamme tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Valmistamme tuotteemme korkealaatuisista ympäristömyötäisistä materiaaleista. Ympäristöystävällinen ajattelu kuuluu kaikkien tuoteryhmiemme lähtökohtiin. Materiaalivalintojamme ohjaa tuotteen elinkaariajattelu. Mietimme materiaalien hankintamaita ja valmistusmenetelmiä, materiaalien ja tuotteiden logistiikkaa, omasta tuotannostamme aiheutuvia ympäristörasituksia ja tuotteen loppukäyttöä. Pyrimme varmistamaan tuotteidemme ympäristöystävällisyyden raaka-ai-neiden hankinnasta tuotteen hävittämiseen asti. Minimoimme uusiutumattomien synteettisten, öljy- ja kivihiiliperäisten tekstiiliraaka-aineiden käyttöä, juuri niiden ympäristöä saastuttavien ominaisuuksien vuoksi. Pyrimme hankkimaan materiaalit lähialueelta Euroopasta, jolloin kuljetusmatkat ovat mahdollisimman lyhyet.


Valmistusprosesseissa ja alihankinnoissa tavoittelemme sosiaalista vastuuta ja oikeudenmukaisuutta. Valmistamme tuotteet Suomessa. Tällä ratkaisulla varmistamme tuotteiden korkean laadun ja samalla säilytämme ja siirrämme osaamisen tradition ja taidon seuraaville sukupolville. Tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen perusajatuksena on luoda eläviä tuotteita, joilla on käyttäjälle erityistä lisäarvoa. Suunnittelu on aina luova prosessi, jossa suunnittelijan näkemyksien ja kokeilujen myötä syntyvät oivallukset hahmottuvat uudenlaiseksi lopputulokseksi. Suunnitteluprosessissa pohdimme tuotteiden esteettisiä, funktionaalisia, mentaalisia, sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Tuote rakentuu ideasta muotoilun, materiaalivalintojen, symbolien, värien ja valmistustekniikoiden valinnoilla ja ratkaisuilla.


Hauras saaristoluonto on erittäin haavoittuvainen. Haluamme säilyttää tämän uskomattoman kauniin saariston ja osaltamme ylläpitää ja parantaa alueen ekologiaa.Tarjoamme asiakkaillemme parasta osaamistamme


Tuotesivulle