LINTEUM-MALLISTO


Paratiisipuvusto


Vernum toi syksyllä 2007 markkinoille Paratiisipuvuston, jonka tuotemerkki on  Linteum. Mallisto on uniikki ja tuore konsepti hautausalan markkinoilla. Valmistamme korkeatasoisia Paratiisipukuja ja pukuihin liittyviä asusteita pieninä sarjoina. Näillä taidokkailla käsintehdyillä puvuilla haluamme kunnioittaa vainajaa ja tarjota korkealaatuisen puvun, käsin kirjottuine yksityiskohtineen vainajan viimeiselle matkalle. Puvut on valmistettu korkeatasoisista vaatetuskankaista, joiden materiaalit ovat silkkiä, pellavaa, puuvillaa ja villaa. Paratiisipuvut on suunniteltu ja valmistettu erityisesti viimeistä juhlaa varten.


Meillä on kokonaisvaltainen näkemys tuotantoprosessista. Se alkaa kankaiden toimittajien materiaalituotannosta, kuljetuksista sekä oman tuotannon valvonnasta,. joka sisältää myös ympäristöystävälliset kierrätyspakkaukset, sekä tuotteen lopullisen hävittämisen. Me olemme suunnitelleet kestävän kulutuksen sisään tuotteisiin. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme kestävän kulutuksen ja terveellisen elämän linjaa. Valvomme jokaista Linteum-malliston tuotantovaihetta, jotta voimme varustaa tuotteemme Linteum-merkillä.

 

Linteum-malliston tunnuksena on ”elämänpuu – paratiisipuu” ja kaksi kyyhkystä. Symbolit ovat ikivanhoja, myös kristillisen ajattelun keskeisimpiä aiheita.


Linteum-mallisto rakentuu kulttuurisille, sosiaalisille ja esteettisille arvoille, niiden säilyttämiselle ja välittämiselle. Ensimmäisen Linteum-malliston suunnittelu oli pitkän tuotekehitystyön tulos, joka johdatti mielenkiintoiselle tutkimusmatkalle kristilliseen eurooppalaiseen ja skandinaaviseen hautausperinteeseen. Skandinaviassa on rikas alueellinen ja paikallinen hautausperinne, joka on haluttu ottaa suunnittelussa huomioon.


Pukujen leikkaukset, materiaalien pehmeä tuntu, käsin kirjotut yksityiskohdat ja vaatteen puettavuus ovat laadullisia ominaisuuksia viimeisen matkan matkavaatteessa. Suomessa vainaja on perinteisesti puettu parhaimpiinsa viimeiselle tärkeälle matkalleen. Tätä perinnettä haluamme jatkaa.


Paratiisipuvut on suunniteltu lohdutukseksi niille, jotka ovat menettäneet omaisensa tai ystävänsä.                          


Paratiisipuvuston suunnittelun lähtökohdat

                               

Pukujen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota tilaisuuden arvokkuuteen. Puvuston suunnitteluvaiheessa puvun ideat punoutuivat yhteen kristillisen perinteen ja siunaustilaisuuden käytäntöjen kanssa.


Materiaalien laadulliset ominaisuudet, kankaiden kuosit ja kirjontatavat korostavat tilaisuuden juhlavuutta. Tekstiileissä käytetään korkeatasoisia luonnonmateriaaleja kuten pellavaa, puuvillaa, viskoosia ja silkkiä sekä näiden sekoitteita.

                               

Kankaiden kuoseissa, materiaalivalinnoissa ja työtavoissa juuret ovat eurooppalaisessa   traditiossa. Kirjontatavat on valittu kansanomaisesta kirjontaperinteestä ja kuosit ovat samoja, joita on vuosisatoja käytetty vainajien vaatetuksessa.

                              

Linteum-malliston puvuissa on pitkät hihat ja kiinteä pääntie, useimmissa sarjan malleissa on kaulus. Paratiisipuvut ovat kokonaisia vaatekappaleita, joissa on myös selkäosat. Puvut on valmistettu samalla ammattitaidolla kuin muidenkin juhlatilaisuuksien puvut. Suunnitteluprosessissa huomioimme pukujen pukemisen helppouden. Suunnittelussa on huomioitu hautaukseen liittyvät ohjeet ja määräykset. Olemme panostaneet ympäristömyötäisyyteen ja käytämme tuotannossamme vain sellaisia materiaaleja, jotka täysin hajoavat luonnossa, minimoimme materiaalin ja valmiin tuotteen kuljetuskustannuksia.


Miesten ja naisten mallisto sisältää useita vaihtoehtoja, ja palvelemme asiakkaita myös yksilöllisten toiveiden toteuttajana.


Linteum-mallisto rakentuu kolmesta teemasta. Kokoelma sisältää  keskiaikaisia, kansanomaisia ja moderneja vaihtoehtoja. Jokaiseen malliin on saatavilla useita eri materiaali- ja värivaihtoehtoja.

                               

Pukujen merkitys


Paratiisipuvuilla on vahva sitoutuminen kulttuurin henkiseen pääomaan ja traditioon. Puvut viittaavat kulttuurisiin normeihin, yleisiin uskomuksiin kuten myös henkilökohtaiseen valintaan. Kulttuurinen perspektiivi johdattaa meidät pohtimaan vaatetuksen symbolisia merkityksiä suuremmassa kontekstissa; jaettujen uskomusten ja arvojen kentässä. Moraaliset ja esteettiset arvot välittyvät erilaisissa pukujen ominaisuuksissa. Puvut liittyvät normeihin, identiteettiin ja pukeutumisella myös erotumme toisistamme. Puvut johdattavat meitä miettimään pukeutumiseen liittyviä kulttuurisia ja sosiaalisia koodeja ja symbolisten merkitysten mittasuhteita. Puku on samanaikaisesti sekä tuote että prosessi. Vaate toimii keskeisenä työvälineenä ei-verbaalisen kommunikaation tasolla.  Emme saa aliarvioida aineettoman kulttuurin pääomaa ja tradition tärkeyttä, jota me kaikki puvuissamme kannamme. Paratiisipuku viestittää kunnioitusta vainajaa kohtaan. Puvut tuottavat suurta lohtua omaisille heidän saadessaan pukea vainajansa arvokkaasti viimeiselle matkalle. Ne myös auttavat omaisia suruprosessin käsittelyn alkuun ja edistävät parantavasti luopumisprosessissa.


Kulttuuriset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät ovat sidoksissa vaatteeseen. Kuten kaikki vaatteet myös Paratiisipuvut liittyvät ihmisen identiteettiin, sukupuoleen, asemaan, ikään ja persoonallisuuteen. Vaate voidaan nähdä identiteetin rakenteena. Puku suojaa kehoamme; mutta samalla se välittää sosiaalisia viestejä toisille ihmisille. Identiteetit kommunikoivat pukujen välityksellä. Valitessamme vaatteita peilaamme ulkoista olemustamme, ja samalla usein huomaamatta peilaamme myös identiteettiämme. Paratiisipuvut ovat vaihtoehto niille, joille vaatteella on merkitystä. Paratiisipuvun voima on vaatteen omassa merkityksessä.


Voimme myös valita vainajan vaatteeksi jonkin hänen lempiasuistaan. Siinä tapauksessa meidän tulee varmistua siitä, että materiaalit ovat ympäristön näkökulmasta sopivia hautaukseen.


Alkuseurakunnan kristityille vaatetuksella oli tärkeä merkitys. Ei haluttu pukeutua juutalaisen tradition mukaisesti vaan haluttiin luoda selkeästi uusi kristitty pukeutumismalli. Ensimmäisten vuosisatojen aikana Roomassa kristityt pukeutuivat kasteen jälkeen valkeaan kastepukuun, ja he pitivät sitä jokapäiväisenä asuna. Asu toimi myös salaisena koodina, josta kristityt tunnistivat toisensa. Uusi tyyli luotiin pukeutumisessa, kirkkoarkkitehtuurissa ja -sisustuksessa kolmannen ja kahdeksannen vuosisadan aikana. Kristillinen tyyli otti vaikutteita kreikkalaisroomalaisesta, juutalaisesta ja persialaisesta maailmasta.


Vainajalle puetut vaatteet ovat kautta aikojen kantaneet vahvoja symbolisia merkityksiä.  Vainaja siirretään hautausrituaalin kautta elävien maailmasta kuolleiden maailmaan, kohti uutta elämää. Kaikkialla maailmassa on osoitettu kunnioitusta kuolleelle hautausseremonioin. Vainajan vaate on keskeinen osa rituaalia. Ihminen syntyy alasti, mutta kulttuuri pukee hänet viimeiselle matkalle.