LINTEUM-KOLLEKTION


Paradisdräkter


Slutet av hösten 2007 presenterade Vernum sin första kollektion, paradisdräkterna, som är klädnader för den avlidnas sista resa. Produktmärket till kollektionen heter Linteum. Kollektionen är unik och är ett fräscht koncept i begravningsbranschen. Vi tillverkar högklassiga paradisdräkter och tillbehör till dräkterna i små serier. Med dessa handgjorda dräkter vill vi visa aktning för den avlidna och erbjuda en dräkt, med vackra handbroderade detaljer till den avlidnas sista resa. Dräkterna är tillverkade av högklassiga beklädnadsmaterial av naturfiber, så som silke, linne, bomull, ylle och viskos. Paradisdräkterna är designade och tillverkade speciellt för den sista festen.


Vi har en miljövänlig helhetssyn av tillverkningsprocessen. Vi letar efter de bästa möjliga material för kollektionen, granskar textilindustrins materialproduktion och arbetsförhållanden, transporten, och bevakar ateljés egen produktion, försöker hitta de bästa förpackningsmöjligheter för varje produkt och lösa hur man till sist bäst kan förstöra produkten. Vi bevakar produktionen av Linteum-produkter, för att kunna sätta ett garantimärke; Linteum, för produktens äkthet och kvalitet.

 

Linteum-kollektionens symbol är Livets träd, eller paradisträdet med två duvor. Detta är en symbol för själens uppståndelse, som har långt gående anor och som också är ett av de mest centrala motiven i det kristna tänkandet.


Linteum-kollektionens grunder finns i kulturella, sociala och estetiska värden, och dess förvaring samt vidareföring. Den första Linteum-kollektionens designarbete är resultat av en lång planeringsprocess, som ledde oss till en intressant forskningsresa till den kristna Europas och till Nordens begravningstraditioner. I hela Norden finns en rik och regional begravningstradition, som vi ville i akta i planeringsprocessen.


Dräkternas skärningar, materialets struktur och mjukhet, handbroderare detaljer och plaggens klädbarhet är kvalitativa egenskaper till sista resans ära.


Paradisdräkterna har designad till tröst som förlorat en närstående och kär person.


Utgångspukter i paradisdräktens designprocess

                               

I planeringen har vi riktat uppmärksamhet på tillfällets värdighet. Under kollektionens planering flätades dräkternas idéer tillsammans med den kristliga traditionen och välsignandetillfällets praktik.


Materialens kvalitativa egenskaper, tygernas strukturer och broderingen pryder blaggen och betonar tillfällets festlighet. Materialvalet vittnar om blaggens betydelse. Vi har valt de allra lyxigaste naturmaterialen i samklang med modellen, som silke, linne, ylle, bomull och blandningar av dessa.

                               

Tygernas strukturer, materialval och tillverkningsmetoder har rötterna i den europeiska traditionen. Broderingstekniken har utgått från den folkliga broderingstraditionen, och tekniken är den samma, som i århundraden använts till avlidnas klädesutsmyckning.

                              

Linteum-kollektionens dräkter har långa ärmar och en fast halsurringning. De flesta modellerna har krage. Paradisdräkter är helheter som kostymer, de har också bakstycke. Dräkterna är tillverkade med samma noggrannhet som alla andra festdräkter. I planerigsprocessen har vi iakttagit det ergonomiska sättet att klä den avlidna. Under processen har vi också bekantat oss med de olika instruktioner och anvisningar som gäller vid begravningen. Vi har gjort en betydande insats i den hållbara utvecklingen och använder enbart sådana material, som fullständigt försvinner i naturen, vi minimerar material- och slutprodukternas transportvägar.


Det finns skilda modeller för kvinnor och män. Vi betjänar våra kunder genom att uppfylla helt unika önskemål.


Linteum-kollektionen bygger på tre olika tema. En del av kollektionen är medeltidsinspirerad, i andra delar har vi folkliga och moderna alternativ. Varje modell har också olika material- och färgalternativ.

                               

Paradisdräkternas betydelse


Paradisdräkterna binder sig starkt till kulturens andliga kapital och tradition. Dräkternas antydda riktning riktar sig mot kroppens identitet, psykologi och kulturens konstruktioner, dvs. hur människan formar sig själv, bl.a. genom kulturella normer, allmänna föreställningar till den personliga valbarheten. Kulturella perspektiv leder oss att dryfta klädernas symboliska betydelse i ett större sammanhang; med de delade föreställningars och värderingarnas fält. De moraliska och estetiska värderingarna förmedlas genom kläderna. Klädesplagg förknippas med normer, kön, identitet, ideologi social status och ekonomiska mojligheter. Vi framställer alltid oss själva visuellt i en social situation och ger oss möjlighet att åtskilja oss från varandra. Kläderna leder till frågan, hur vi betonar och med hurudan skala förknippas klädernas roll med kulturella och sociala koder och symboler? Klädnad är samtidigt både produkt och process. Plaggen fungerar som ett redskap för den non verbala kommunikationen. Vi kan icke nedvärdera den immateriella kulturens kapital och traditionens betydelser, i de kläder vi bär.


Paradisdräkterna binder sig starkt till kulturens andliga kapital och tradition. Dräkternas antydda riktning riktar sig mot kroppens identitet, psykologi och kulturens konstruktioner, dvs. hur människan formar sig själv, bl.a. genom kulturella normer, allmänna föreställningar till den personliga valbarheten. Kulturella perspektiv leder oss att dryfta klädernas symboliska betydelse i ett större sammanhang; med de delade föreställningars och värderingarnas fält. De moraliska och estetiska värderingarna förmedlas genom kläderna. Klädesplagg förknippas med normer, kön, identitet, ideologi social status och ekonomiska mojligheter. Vi framställer alltid oss själva visuellt i en social situation och ger oss möjlighet att åtskilja oss från varandra. Kläderna leder till frågan, hur vi betonar och med hurudan skala förknippas klädernas roll med kulturella och sociala koder och symboler? Klädnad är samtidigt både produkt och process. Plaggen fungerar som ett redskap för den non verbala kommunikationen. Vi kan icke nedvärdera den immateriella kulturens kapital och traditionens betydelser, i de kläder vi bär.


Kulturella, sociala och psykologiska faktorer är bundna till kläder. Som alla klädesplagg, binds också paradisdräkten till människans identitet, kön, status, ålder och personlighet. Våra kläder kan ses som kroppens visuella identitetsstruktur. Dräkter skyddar vår kropp; och samtidigt förmedlar de sociala budskap till med människor. Identiteter kommunicerar med varandra.  När vi väljer kläder speglar vi samtidigt vår yttre tillvaro, och samtidigt, ofta omedvetet speglar vi också vår identitet.  Paradisdräkterna är ett alternativ för dem, som anser att kläderna har betydelse.  Paradisdräktens kraft finns i plaggens egen betydelse.


Man kan naturligtvis välja för den avlidna något från hennes egen garderob. I så fall bör man försäkra sig om att alla material är miljövänliga och lämpliga för begravningen.


För de första kristna på 300-talet i Östra Medelhavsområdet hade klädsel stor betydelse. Man ville särskilja sig från den judiska och antikens klassiska klädestradition, och man skapade en egen klädstil.


Den ytterst symboliska dopalban användes av de kristna som vardagsdräkt under de första kristna århundraden i Rom. Linne alban fungerade som hemlig kod, där de andra kristna igenkände varandra. När församlingar fort växte blev behovet av mötesplatser och egna ritualer. Den kristna stilen skapades i kyrkoarkitektur, utsmyckning av kyrkointeriörer och i prästernas klädsel. Den nya stilen tog sina förebilder i den klassiska, judiska och persiska världen.


Den avlidnas dräkt har under hela mänskligheten burit starka symboliska betydelser. Begravningen med begravningsritualer är en övergång för den avlidna, från de levandes värld till dödsriket, och mot det nya livet. Överallt i världen har man hedrad den avlidna med begravningsceremonier. Den avlidnas dräkt har haft en central betydelse i ritualen. Människan födds naken, men kulturen klär henne till sista resan.